3D modellering

3D modellering er en nødvendighet ved utvikling av nye, men også videreutvikle gamle produkter.
Ved å sette dette inn i en sammenstilling av ulike komponenter vil en kunne visualisere produktets utforming og funksjon.
Dette bidrar med å kvalitetssikre produktet på en slik måte, at i mange sammenhenger er en kostbar prototype-produksjon unødvendig.
Vi har hovedfokus på å visualisere deler og sammenstillinger innen tynnplate ( sheet metal ) og maskinerte deler ( standard ) i et bredt spekter av materialer.
Fordelen med 3D modellering er at en enkelt får tilgang til arbeidstegninger, produksjons-filer og informasjon som automatisk oppdaterer seg ved eventuelle endringer.

 

3d-modellering   –   Produktutvikling   –   Produksjonseffektivisering