Produktutvikling &
3D modellering

Produktutvikling og produksjonseffektivisering
innen tynnplateprodukter er vårt spesialfelt.

Produktutvikling

Innovering / Videreutvikling

3D Modellering

3D modellering er en nødvendighet ved utvikling av nye, men også videreutvikle gamle produkter.

Ved å sette dette inn i en sammenstilling av ulike komponenter vil en kunne visualisere produktets utforming og funksjon.

Dette bidrar med å kvalitetssikre produktet på en slik måte, at i mange sammenhenger er en kostbar prototype-produksjon unødvendig.
Vi har hovedfokus på å visualisere deler og sammenstillinger innen tynnplate ( sheet metal ) og maskinerte deler ( standard ) i et bredt spekter av materialer.
Fordelen med 3D modellering er at en enkelt får tilgang til arbeidstegninger, produksjons-filer og informasjon som automatisk oppdaterer seg ved eventuelle endringer.  

Utvikling / Effektivisering

Produktutvikling

Tenker du på å realisere et nytt produkt eller oppgradere et gammelt, da er det viktig å starte riktig i prosessen.

Vi har som mål å tilfredsstille kundens ønske, men bidra med ideer som gjør produktet vellykket under produksjon samtidig som kostnadene holdes nede.

Et produkt er ikke vellykket før etterspørselen er god, noe som henger mye sammen med kostnaden.

Vi har opplevd at små endringer kan gjøre underverker.

© Copyright 2020 New Contour AS - Alle rettigheter